> Wynagrodzenie

Wynagrodzenie w naszej Kancelarii 

    Nasza Kancelaria prawna w Poznaniu uwzględniając potrzeby i możliwości finansowe Klientów związane z rozliczeniem usług prawnych, przewiduje następujące systemy rozliczeń za świadczone usługi prawne, dostosowane do Klienta:

•   stawkę godzinową w wysokości ustalonej wspólnie z Klientem w zależności od stopnia trudności sprawy, stawka godzinowa jest podstawą do rozliczenia zaangażowania Kancelarii w każdym kolejnym miesiącu współpracy.
•    ryczałt miesięczny w wysokości ustalonej wspólnie z Klientem w oparciu o charakter i ilość prowadzonych spraw,
•    sukces fee wynagrodzenie, które uzależnione jest od wyniku sprawy.
•    wynagrodzenie kwotowe obejmujące prowadzenie sprawy od początku do końca. 

     W przypadku spraw nietypowych, skomplikowanych i długotrwałych Kancelaria ustala koszty indywidualnie z każdym Klientem na podstawie możliwych scenariuszy rozwoju wypadków z uwzględnieniem czasu niezbędnego do pomyślnego rozstrzygnięcia sprawy. Możliwe jest również rozłożenie płatności wynagrodzenia prawnika w całym okresie prowadzenia sprawy lub podzielenia go na części, po dokonaniu odpowiednich ustaleń w tym zakresie.